• คิลานธรรมออนไลน์
 • เรื่องที่อยากถาม / อยากเล่า

  หากเกิดทุกข์ทางใจ ชวนบอกเล่าปัญหา เราจะนำเรื่องราวไปไถ่ถามพระคุณเจ้า โดยพระสงฆ์อาสากลุ่มคิลานธรรมจะช่วยไขทุกข์ทางใจ คลายความสงสัยตามหลักพุทธธรรม

  ผ่านทาง รายการ คิลานธรรมออนไลน์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทางเพจกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

  คลิกที่นี่ เพื่อฝากคำถาม
Clips ถ่ายทอดวิถี
สารจากมิตรสหาย
 • บทความวิจัย ของ ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ ประสบการณ์การเยียวยาจิตใจผู้ป่วยของพระสงฆ์จิตอาสาคิลานธรรม. gilanadhamma monks' experience of healing for patients. [อ่านต่อ]
 • กลุ่มอาสาคิลานธรรม พระสงฆ์ ในระบบบริการสุขภาพ วารสาร ผีเสื้อขยับปีก กำลังใจของกำลังคนในระบบสุขภาพที่ซับซ้อน โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) [อ่านต่อ]
 • พิธีประสาทปริญญาบัตรและอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ [อ่านต่อ]
 • © 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม