รูปที่ 1 [เมตตาภาวนา วันที่ 2022-02-03]
รูปที่ 2 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 3 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 4 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 5 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 6 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 7 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 8 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 9 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 10 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 11 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 12 [ วันที่ 2022-02-18]
รูปที่ 13 [#อยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.00 น. เพื่อสืบสานปณิธานท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในงานดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) โดยส่งเสริมให้ทุกครอบครัวเรียนรู้การใช้ลมหายใจอย่างไม่ตายทั้งเป็น ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ พบกับผู้ร่วมเสวนา "อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า" จาก 8 องค์กรภาคี ได้แก่ 1) มิติด้านจิตวิญญาณ โดย พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ ผศ.ดร. ประธานกลุ่มอาสาคิลานธรรม 2) มิติด้านนโยบายและระบบบริหารจัดการ โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข 3) มิติด้านการบริการทางการแพทย์ โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา 4) มิติด้านการพยาบาล โดย ดร.ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ ที่ปรึกษาชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง 5) มิติด้านการแพทย์เฉพาะทางการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดย ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร อุปนายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 6) มิติด้านจิตใจและสังคม โดย คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม Peaceful Death 7) มิติด้านการเตรียมตัวหลังความตาย โดย ศ.(พิเศษ)กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงษ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 8) มิติด้านครอบครัวและผู้นำองค์กร โดย คุณสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน ดำเนินรายการ โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์ #โครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร #เสถียรธรรมสถาน #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) https://www.youtube.com/watch?v=OMaOhqr18y0&t=1579s วันที่ 2022-02-22]
รูปที่ 14 [คอร์สเมตตาภาวนา "ไม่มีโคลน ไม่มีดอกบัว" ระยะ 3 วันที่ 2022-03-01]
รูปที่ 15 [ภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐ ทุกวันศุกร์ วันที่ 2022-05-06]
รูปที่ 16 [งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 2022-05-27]
รูปที่ 17 [งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 2022-05-27]
รูปที่ 18 [งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 2022-05-27]
รูปที่ 19 [งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 2022-05-27]
รูปที่ 20 [งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 2022-05-27]
รูปที่ 21 [งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 2022-05-27]
รูปที่ 22 [คอร์สอบรมพัฒนาศักยภาพโดย รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว และคณะ วันที่ 2022-06-22]
รูปที่ 23 [คอร์สอบรมพัฒนาศักยภาพโดย รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว และคณะ วันที่ 2022-06-22]
รูปที่ 24 [สัมมนาในมหกรรมคุณภาพ วันที่ 2022-06-28]
รูปที่ 25 [รับบาตร / น้ำชา ภาวนา วันที่ 2022-07-31]
รูปที่ 26 [รับบาตร / น้ำชา ภาวนา วันที่ 2022-07-31]
รูปที่ 27 [กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วันที่ 2022-08-04]
รูปที่ 28 [กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วันที่ 2022-08-04]
รูปที่ 29 [กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วันที่ 2022-08-04]
รูปที่ 30 [งานธรรมบุญ ครบรอบ๑๔ปี วันที่ 2022-08-14]
รูปที่ 31 [Share in house &Talk in home หน่วยงานผ่าตัด วันที่ 2022-10-02]
รูปที่ 32 [Share in house &Talk in home หน่วยงานผ่าตัด วันที่ 2022-10-02]
รูปที่ 33 [Share in house &Talk in home หน่วยงานผ่าตัด วันที่ 2022-10-02]
รูปที่ 34 [Share in house &Talk in home หน่วยงานผ่าตัด วันที่ 2022-10-02]
รูปที่ 35 [เสวนาวันประคับประคองสากล วันที่ 2022-10-06]
รูปที่ 36 [เสวนาวันประคับประคองสากล วันที่ 2022-10-06]
รูปที่ 37 [เสวนาวันประคับประคองสากล วันที่ 2022-10-06]
รูปที่ 38 [เสวนาวันประคับประคองสากล วันที่ 2022-10-06]
รูปที่ 39 [ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ วันที่ 2022-02-11]
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม