• คิลานธรรมออนไลน์
 • เรื่องที่อยากถาม / อยากเล่า

  หากเกิดทุกข์ทางใจ ชวนบอกเล่าปัญหา เราจะนำเรื่องราวไปไถ่ถามพระคุณเจ้า โดยพระสงฆ์อาสากลุ่มคิลานธรรมจะช่วยไขทุกข์ทางใจ คลายความสงสัยตามหลักพุทธธรรม

  ผ่านทาง รายการ คิลานธรรมออนไลน์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทางเพจกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

  คลิกที่นี่ เพื่อฝากคำถาม
Clips ถ่ายทอดวิถี
สารจากมิตรสหาย
 • ถอดบทเรียนการบูรณาการงงานเยียวยาใจ งานด้านสาธารณสงเคราะห์มหาเถรสมาคม [อ่านต่อ]
 • สติเวปุลโลโพธิ : อนุสรณ์ร่วมสมัยแห่งพระอาจารย์สันติชัย สติเวปุลโล [อ่านต่อ]
 • ตามรอยพระศาสดา บทที่ 2 : พุทธธรรมพาคนให้ออกจากทุกข์ [อ่านต่อ]
 • © 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม