รพ.จุฬาลงกรณ์
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
มิ.ย. 2566 3 6 5 0
รวม 3 6 5 0
รพ.วชิรพยาบาล
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
สถาบันมะเร็ง
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2566 3 8 0 0
ก.พ. 2566 3 7 7 0
มี.ค. 2566 2 3 7 0
เม.ย. 2566 2 2 0 0
พ.ค. 2566 3 11 2 210
ก.ค. 2566 2 4 0 0
รวม 15 35 16 210
สวท. 819 KHz
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
พ.ค. 2566 4 4 0 0
รวม 4 4 0 0
รพ. เลิดสิน
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2566 6 12 1 0
ก.พ. 2566 1 2 0 0
มี.ค. 2566 5 7 4 0
เม.ย. 2566 3 5 0 0
พ.ค. 2566 1 1 0 0
มิ.ย. 2566 2 4 0 0
ก.ค. 2566 4 5 0 0
รวม 22 36 5 0
คิลานธรรมออนไลน์
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รวม 0 0 0 0
กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล)
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
พ.ค. 2566 1 3 0 40
รวม 1 3 0 40
ประชุม/หารือ
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
ม.ค. 2566 1 0 0 0
รวม 1 0 0 0
คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า
รวม 0 0
คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้
เดือน จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า
พ.ค. 2566 1 6
รวม 1 6
ภาพรวมทั้งหมด (ยกเว้น สวท. 819 KHz)
รายชื่อ จำนวนครั้ง จำนวนพระคุณเจ้า จำนวนเคส จำนวนผู้เข้าร่วม
รพ.จุฬาลงกรณ์ 3 6 5 0
รพ.วชิรพยาบาล 0 0 0 0
สถาบันมะเร็ง 0 0 0 0
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ 15 35 16 210
รพ. เลิดสิน 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช 0 0 0 0
คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ 22 36 5 0
คิลานธรรมออนไลน์ 0 0 0 0
กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) 1 3 0 40
ประชุม/หารือ 1 0 0 0
คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ 1 6 0 0
รวม 43 86 26 250
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม