วันที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
วันที่ รพ.วชิรพยาบาล
วันที่ สถาบันมะเร็ง
วันที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
5 พ.ย. 2564 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, พ.สิทธิภัสร์
12 พ.ย. 2564 (ศุกร์) พ.สิทธิภัสร์, พ.ภัทรพล
19 พ.ย. 2564 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, มหาถาวร
26 พ.ย. 2564 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, มหาถาวร
27 พ.ย. 2564 (เสาร์) พระครูศรีฯ
วันที่ สวท. 819 KHz
วันที่ รพ. เลิดสิน
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ
10 พ.ย. 2564 (พุธ) พ.สิทธิภัสร์
11 พ.ย. 2564 (พฤหัสบดี) พ.สิทธิภัสร์
17 พ.ย. 2564 (พุธ) พ.ภัทรพล
วันที่ คิลานธรรมออนไลน์

กิจกรรมอื่นๆ ( กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( ประชุม/หารือ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม