วันที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
วันที่ รพ.วชิรพยาบาล
วันที่ สถาบันมะเร็ง
วันที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
3 พ.ค. 2567 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, มหาถาวร
10 พ.ค. 2567 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, มหาถาวร, พ.ธนวัฒน์
17 พ.ค. 2567 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, มหาถาวร
24 พ.ค. 2567 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, มหาถาวร
วันที่ สวท. 819 KHz
วันที่ รพ. เลิดสิน
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ
2 พ.ค. 2567 (พฤหัสบดี) พ.ภัทรพล
วันที่ คิลานธรรมออนไลน์

กิจกรรมอื่นๆ ( กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( ประชุม/หารือ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ )
วันที่ รายละเอียด
1 พ.ค. 2567 ถึง 4 พ.ค. 2567 หลักสูตรพระธรรมกร ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
โดย พ.สันติ, พม.สุเทพ, พระวุทธ
8 พ.ค. 2567 ถึง 10 พ.ค. 2567 อบรมพัฒนาศักยภาพ 3 พระ ณ วัดพุน้อย
โดย พ.ภัทรพล, พ.สันติ, พม.สุเทพ, มหาถาวร
15 พ.ค. 2567 ถึง 16 พ.ค. 2567 Healing the Healer ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
โดย พ.ภัทรพล, พ.โชติก, พม.สุเทพ, มหาถาวร, พระครูศรีฯ
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม