วันที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
วันที่ รพ.วชิรพยาบาล
วันที่ สถาบันมะเร็ง
วันที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
6 พ.ค. 2565 (ศุกร์) พ.ภัทรพล
13 พ.ค. 2565 (ศุกร์) พ.ภัทรพล
20 พ.ค. 2565 (ศุกร์) พ.ภัทรพล
27 พ.ค. 2565 (ศุกร์) มหาถาวร
วันที่ สวท. 819 KHz
7 พ.ค. 2565 (เสาร์) พระครูศรีฯ
14 พ.ค. 2565 (เสาร์) พระครูศรีฯ
21 พ.ค. 2565 (เสาร์) พระครูศรีฯ
28 พ.ค. 2565 (เสาร์) พระครูศรีฯ
วันที่ รพ. เลิดสิน
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ
5 พ.ค. 2565 (พฤหัสบดี) พ.นพกร, พ.ภัทรพล
11 พ.ค. 2565 (พุธ) พ.สิทธิภัสร์, พ.นพกร
12 พ.ค. 2565 (พฤหัสบดี) พ.สิทธิภัสร์, พ.ปณตพล
18 พ.ค. 2565 (พุธ) พ.สิทธิภัสร์, พ.นพกร
19 พ.ค. 2565 (พฤหัสบดี) พ.สิทธิภัสร์, พ.ปณตพล
25 พ.ค. 2565 (พุธ) พ.ปณตพล, พ.นพกร
26 พ.ค. 2565 (พฤหัสบดี) พค.สิทธิสรกิจ
วันที่ คิลานธรรมออนไลน์

กิจกรรมอื่นๆ ( กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( ประชุม/หารือ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม )
วันที่ รายละเอียด
22 พ.ค. 2565 ถึง 26 พ.ค. 2565 สัมมนาเรียนรู้ เสริมสานงานรักษ์ใจ ฯ โดยฺรศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว และคณะ ณ สถานที่ แวลลี่การ์เด้นรีสอร์ท (Velley Garden Resort) มวกเหล็ก จ.สระบุรี

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ )
วันที่ รายละเอียด
6 พ.ค. 2565 ถึง 6 พ.ค. 2565 ภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐ ทุกวันศุกร์ ณ ทางออนไลน์ ผ่านระบบZoom
โดย พ.โชติก
27 พ.ค. 2565 ถึง 27 พ.ค. 2565 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม