เรื่องที่อยากถาม / อยากเล่า
หากเกิดทุกข์ทางใจ ชวนบอกเล่าปัญหา เราจะนำเรื่องราวไปไถ่ถามพระคุณเจ้า โดยพระสงฆ์อาสากลุ่มคิลานธรรมจะช่วยไขทุกข์ทางใจ คลายความสงสัยตามหลักพุทธธรรม
ผ่านทาง รายการ คิลานธรรมออนไลน์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทางเพจกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ