รูปที่ 1 [ประชุมเพืีอการวางแผนงานในปี 2563 และสรุปงานที่เกิดขึ้นในปี 2562 วันที่ 2020-01-13]
รูปที่ 2 [ประชุมเพืีอการวางแผนงานในปี 2563 และสรุปงานที่เกิดขึ้นในปี 2562 วันที่ 2020-01-13]
รูปที่ 3 [กิจกรรมสำหรับผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพราะความรัก ความห่วงกังวล ความค้างคาใจ ความหวั่นไหว หรือเพราะอะไร จึงยังเศร้าโศก การภาวนาช่วยได้จริงหรือ? 16-19 ม.ค. 63 นี้ พิสูจน์ความรักที่แสนสุขใจ แม้คนรักจากไปก็ยังยิ้มได้ ณ วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช #สูญเสียคนรัก #เศร้าโศกเสียใจ #ภาวนาเพื่ออุทิศกุศล #ภาวนาด้วยรัก ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.gilanadhamma.org/activity01.php วันที่ 2020-01-16]
รูปที่ 4 [อบรมพัฒนาบุคลากร วันที่ 2020-01-20]
รูปที่ 5 [อบรมพัฒนาบุคลากร วันที่ 2020-01-20]
รูปที่ 6 [กิจกรรมการเยียวยาใจ วันที่ 2020-02-25]
รูปที่ 7 [กิจกรรมการเยียวยาใจ วันที่ 2020-02-25]
รูปที่ 8 [ วันที่ 2020-03-11]
รูปที่ 9 [กิจกรรมคลิินิกรักษ์ใจออนไลน์ วันที่ 2020-03-21]
รูปที่ 10 [กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจออนไลน์ วันที่ 2020-03-29]
รูปที่ 11 [งานภาวนาเพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับอันเป็นที่รัก วันที่ 2020-06-04]
รูปที่ 12 [รพ.วชิรพยาบาล วันที่ 2020-01-03]
รูปที่ 13 [รพ.วชิรพยาบาล วันที่ 2020-01-10]
รูปที่ 14 [รพ. เลิดสิน วันที่ 2020-01-23]
รูปที่ 15 [รพ. เลิดสิน วันที่ 2020-01-23]
รูปที่ 16 [รพ. เลิดสิน วันที่ 2020-01-23]
รูปที่ 17 [ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ วันที่ 2020-02-21]
รูปที่ 18 [ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ วันที่ 2020-02-21]
รูปที่ 19 [ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ วันที่ 2020-02-28]
รูปที่ 20 [ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ วันที่ 2020-02-28]
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม