ภาวนาด้วยรัก รุ่นที่ 14 16-19 มกราคม 2563 ณ วัดศรีทวี ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (ตรวจสอบรายชื่อ)