วันที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
5 ก.พ. 2562 (อังคาร) หลวงปู่​ ชัยวัฒน์
6 ก.พ. 2562 (พุธ) พ.ภัทรพล, พ.สิทธิภัสร์
12 ก.พ. 2562 (อังคาร) พ.รัฐภัทร์, พ.โชติก
19 ก.พ. 2562 (อังคาร) พ.โชติก, พ.ภัทรพล
20 ก.พ. 2562 (พุธ) หลวงปู่​ ชัยวัฒน์
26 ก.พ. 2562 (อังคาร) พ.ภัทรพล, พ.รัฐภัทร์
วันที่ รพ.วชิรพยาบาล
1 ก.พ. 2562 (ศุกร์) พม.บุญงาม, พ.สิทธิภัสร์, หลวงปู่​ ชัยวัฒน์
15 ก.พ. 2562 (ศุกร์) หลวงปู่​ ชัยวัฒน์, พระครูศรีฯ
22 ก.พ. 2562 (ศุกร์) พ.สิทธิภัสร์, หลวงปู่​ ชัยวัฒน์
วันที่ สถาบันมะเร็ง
28 ก.พ. 2562 (พฤหัสบดี) หลวงปู่​ ชัยวัฒน์, พ.ชัยรัตน์
วันที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
1 ก.พ. 2562 (ศุกร์) พ.ธนวัฒน์, พ.ภัทรพล, พ.สันติ, มหาถาวร, พ.รัฐภัทร์
8 ก.พ. 2562 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, พ.ธนวัฒน์, พ.สันติ, พ.รัฐภัทร์
15 ก.พ. 2562 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, พ.รัฐภัทร์, พ.ธนวัฒน์, มหาถาวร
22 ก.พ. 2562 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, พ.สันติ, พระครูศรีฯ, มหาถาวร
วันที่ สวท. 819 KHz
2 ก.พ. 2562 (เสาร์) พ.ธนวัฒน์, พระครูศรีฯ
9 ก.พ. 2562 (เสาร์) พระครูศรีฯ, พ.ธนวัฒน์
16 ก.พ. 2562 (เสาร์) พ.ธนวัฒน์, พระครูศรีฯ
23 ก.พ. 2562 (เสาร์) พ.ธนวัฒน์, พระครูศรีฯ
วันที่ รพ. เลิดสิน
21 ก.พ. 2562 (พฤหัสบดี) พ.ชัยรัตน์, พ.ภัทรพล, พ.สิทธิภัสร์, หลวงปู่​ ชัยวัฒน์
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช

กิจกรรมอื่นๆ ( กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( ประชุม/หารือ )
วันที่ รายละเอียด
7 ก.พ. 2562 ถึง 7 ก.พ. 2562 ทีมพยาบาลด้านการดูแลแบบประคับประคอง ร.พ.สงฆ์ และหลักสูตรการดูแลpalliative care ศึกษาดูงานการทำงานดูแลจิตใจผู้ป่วยแบบองค์รวมเชิงพุทธ ของกลุ่มคิลานธรรม ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะภิกขุ ชลประทาน
โดย พ.โชติก, พม.สุเทพ, พค.ปุ้ย, พ.ภัทรพล, พ.สันติ, พ.สิทธิภัสร์
15 ก.พ. 2562 ถึง 15 ก.พ. 2562 วางหลักสูตรเวชภาวนา คิลานธรรม ณ ห้องสมุด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
โดย พม.สุเทพ, พ.โชติก, พค.ปุ้ย

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม )
วันที่ รายละเอียด
20 ก.พ. 2562 ถึง 24 ก.พ. 2562 อบรมการให้การปรึกษาแนวพุทธ วิทยากร โยมอาจารย์ รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว และคณะ ผู้ประสานงานและดูแล พระปลัดอานนท์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม