วันที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
วันที่ รพ.วชิรพยาบาล
วันที่ สถาบันมะเร็ง
วันที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
วันที่ สวท. 819 KHz
8 พ.ค. 2564 (เสาร์) พระครูศรีฯ
15 พ.ค. 2564 (เสาร์) พระครูศรีฯ
22 พ.ค. 2564 (เสาร์) พระครูศรีฯ
29 พ.ค. 2564 (เสาร์) พระครูศรีฯ
วันที่ รพ. เลิดสิน
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ สวนโมกข์กรุงเทพ
13 พ.ค. 2564 (พฤหัสบดี) พค.สิทธิสรกิจ
19 พ.ค. 2564 (พุธ) พ.ภัทรพล
27 พ.ค. 2564 (พฤหัสบดี) พค.สิทธิสรกิจ
วันที่ คิลานธรรมออนไลน์
9 พ.ค. 2564 (อาทิตย์) พ.ภัทรพล, พม.บุญงาม

กิจกรรมอื่นๆ ( กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( ประชุม/หารือ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม