วันที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
วันที่ รพ.วชิรพยาบาล
วันที่ สถาบันมะเร็ง
วันที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
วันที่ สวท. 819 KHz
วันที่ รพ. เลิดสิน
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช

กิจกรรมอื่นๆ ( กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( ประชุม/หารือ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ )
วันที่ รายละเอียด
1 มิ.ย. 2563 ถึง 1 มิ.ย. 2563 อบรมให้แก่พยาบาลใหม่จำนวน 40 คน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
4 มิ.ย. 2563 ถึง 7 มิ.ย. 2563 งานภาวนาเพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับอันเป็นที่รัก ณ คุรุสติสถาน แขวงท่าข้าม พระรามสอง กรุงเทพมหานคร
โดย มานิโตภิิกขุ, พค.ปุ้ย, พระโม, พม.สุเทพ
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม