วันที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
6 พ.ย. 2561 (อังคาร) พระครูปริยัติ
8 พ.ย. 2561 (พฤหัสบดี) พ.บัณฑิต
13 พ.ย. 2561 (อังคาร) พ.โชติก, พ.เมธัส
20 พ.ย. 2561 (อังคาร) พ.โชติก
21 พ.ย. 2561 (พุธ) พ.ภัทรพล
27 พ.ย. 2561 (อังคาร) พ.โชติก
วันที่ รพ.วชิระ
2 พ.ย. 2561 (ศุกร์) หลวงปู่​ ชัยวัฒน์, พ.เมธัส, พ.ปณตพล
9 พ.ย. 2561 (ศุกร์) หลวงปู่​ ชัยวัฒน์
16 พ.ย. 2561 (ศุกร์) พ.สิทธิภัสร์, หลวงปู่​ ชัยวัฒน์, พ.ภัทรพล
23 พ.ย. 2561 (ศุกร์) พป.อานนท์
30 พ.ย. 2561 (ศุกร์) พ.สิทธิภัสร์, พม.สุเทพ
วันที่ สถาบันมะเร็ง
8 พ.ย. 2561 (พฤหัสบดี) หลวงปู่​ ชัยวัฒน์
29 พ.ย. 2561 (พฤหัสบดี) พ.วีระพจน์, พ.สิทธิภัสร์
วันที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
2 พ.ย. 2561 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, มหาถาวร, พ.รัฐภัทร์, พม.ชลยุทธ, พ.เดวิด
9 พ.ย. 2561 (ศุกร์) พ.ภัทรพล, มหาถาวร, พ.รัฐภัทร์
16 พ.ย. 2561 (ศุกร์) มหาถาวร, พ.เมธัส, พ.รัฐภัทร์, พ.โชติก, พระครูศรีฯ
23 พ.ย. 2561 (ศุกร์) พม.สุเทพ, พ.ภัทรพล
30 พ.ย. 2561 (ศุกร์) มหาถาวร, พ.วีระพจน์, พ.ภัทรพล
วันที่ สวท. 819 KHz
3 พ.ย. 2561 (เสาร์) พระครูศรีฯ, พ.ธนวัฒน์
10 พ.ย. 2561 (เสาร์) พ.ธนวัฒน์, พระครูศรีฯ
17 พ.ย. 2561 (เสาร์) พ.ธนวัฒน์, พระครูศรีฯ
24 พ.ย. 2561 (เสาร์) พระครูศรีฯ, พ.ธนวัฒน์
วันที่ รพ. เลิดสิน
15 พ.ย. 2561 (พฤหัสบดี) พ.บัณฑิต, พ.สิทธิภัสร์, พ.เมธัส, หลวงปู่​ ชัยวัฒน์
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช

กิจกรรมอื่นๆ ( กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) )
วันที่ รายละเอียด
2 พ.ย. 2561 ถึง 2 พ.ย. 2561 ทำกิจกรรมกลุ่มย่อยกับนิสิต ป.โท สาขาพุทธจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดย พม.สุเทพ, พระครูศรีฯ, พป.อานนท์
9 พ.ย. 2561 ถึง 10 พ.ย. 2561 พระภิกษุภูฏาน มาศึกษาดูงานคิลานธรรม ณ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์
โดย พ.โชติก, พป.อานนท์, พม.สุเทพ, พค.เม

กิจกรรมอื่นๆ ( ประชุม/หารือ )
วันที่ รายละเอียด
16 พ.ย. 2561 ถึง 23 พ.ย. 2561 คณะทีมงาน peaceful death ร่วมเรียนรู้สังเกตการณ์การทำงานเยี่ยมไข้ และสัมภาษณ์พระอาสาเพื่อเขียนเป็นบทความ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะภิกขุชลประทาน

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม