วันที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
2 ก.ค. 2562 (อังคาร) พ.สิทธิภัสร์
3 ก.ค. 2562 (พุธ) พ.สิทธิภัสร์
9 ก.ค. 2562 (อังคาร) พ.ภัทรพล
23 ก.ค. 2562 (อังคาร) หลวงปู่​ ชัยวัฒน์
วันที่ รพ.วชิรพยาบาล
5 ก.ค. 2562 (ศุกร์) พป.อานนท์
9 ก.ค. 2562 (อังคาร) พป.อานนท์
11 ก.ค. 2562 (พฤหัสบดี) พ.สิทธิภัสร์
19 ก.ค. 2562 (ศุกร์) พม.สุเทพ, พระโม
วันที่ สถาบันมะเร็ง
25 ก.ค. 2562 (พฤหัสบดี) พ.ชัยรัตน์, พ.ปณตพล
วันที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะ
12 ก.ค. 2562 (ศุกร์) พม.ปกรณ์, พ.รัฐภัทร์, พ.นพกร, พ.ธนวัฒน์, มหาถาวร
19 ก.ค. 2562 (ศุกร์) พ.ธนวัฒน์, มหาถาวร, พ.รัฐภัทร์, พ.นพกร
วันที่ สวท. 819 KHz
6 ก.ค. 2562 (เสาร์) พ.ธนวัฒน์, พระครูศรีฯ
13 ก.ค. 2562 (เสาร์) พ.ธนวัฒน์, พระครูศรีฯ
20 ก.ค. 2562 (เสาร์) พ.ธนวัฒน์, พระครูศรีฯ
27 ก.ค. 2562 (เสาร์) พ.ธนวัฒน์, พระครูศรีฯ
วันที่ รพ. เลิดสิน
18 ก.ค. 2562 (พฤหัสบดี) พ.สิทธิภัสร์, หลวงปู่​ ชัยวัฒน์
วันที่ คลินิกรักษ์ใจ รพ.ศิริราช
8 ก.ค. 2562 (จันทร์) พป.อานนท์

กิจกรรมอื่นๆ ( กิจนิมนต์พิเศษ(ส่วนบุคคล) )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( ประชุม/หารือ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้รับการอบรม )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ

กิจกรรมอื่นๆ ( คิลานธรรมเป็นผู้จัดอบรมให้ )
วันที่ รายละเอียด
ยังไม่มีรายการครับ
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม